Presentació

Com s'organitza

Assemblea Ciutadana

L'Assemblea Ciutadana la conforma el conjunt de la ciutadanía inscrita a Podem. Es l'espai on es prenen les grans decisions (eleccions primaries, eleccions a carrecs interns, estratègia polìtica, programa…) i on tots els inscrits participen de forma directa i igual amb veu i vot. Els ùnics requisits per a participar son: ser major de divuit anys, comprometres en la construcció de Podem i acceptar el seu Codi Ètic.


Secretaria General

Es nomena mitjançant elecció directa en primàries obertes a tota la ciutadania inscrita en Podem. Exerceix la representació política i institucional de Podem i assegura la coordinació entre les àrees executives del Consell Ciutadà, òrgan que presideix.

Noelia Bail

Consell Ciutadà

És un òrgan executiu col·legiat triat mitjançant primàries obertes a la ciutadania. Desenvolupa les decisions adoptades per l'Assemblea Ciutadana i manté una constant rendició de comptes davant aquesta Assemblea i davant els cercles amb mecanismes de participació directa.

Comisió de Garanties