Círculos Podem Catalunya

El cercles com a agrupacions voluntàries i obertes de persones que convergeixen a partir del seu interès pel canvi, se sustenten en la democràcia i en la participació, i són la columna vertebral de la nostra organització.

Existeixen dos tipus de Cercles: els territorials, que pertanyen a un territori determinat, i els sectorials, que treballen a una àrea programàtica o categoria professional.

En aquesta secció podràs trobar els cercles de Catalunya que han aconseguit l’estatus d’«Actiu» i per tant el reconeixement oficial i els drets que li atorguen els nostres documents organitzatius. Aquesta activació s’anirà actualitzant mensualment.